Živelní pohroma-záplava

Živelní pohroma-záplava

Dne 17.1.2011

______________________________________________________________________________________________________________________________

Byl jednotce Oloví vyhlášen poplach, na odčerpávání vody v obci Oloví, městské části Lipec.

Po příjezdu na místo zásahu, naše jednotka provedla průzkum a zjistila že z důvodu rychlého tání sněhu a zasypané propusti je místní komunikace a vpravo k ní přilehlých zahrad u RD č.p. 77,49,44,14 a 102 komunikace zaplavena do výše cca 40cm. Vlevo od komunikace se po celé její délce nachází železniční násep. Pod tímto náspem jsou propustě vzdálené od sebe cca 150m které ústí do místní řeky Svatavy. V místě záplavy je pozemek v majetku soukromé osoby, která po stavebních úpravách zasypala jednu z propustí. Za pomoci kalového čerpadla Honda UT 30x byla voda přečerpána do funkční propustě vzdálené cca 150m. Po odčerpání vody, likvidační práce ukončeny a jednotka se vrátila na základnu.