Povodně

Povodně

Dne 5.1.2013 v 6:30 hodin se řeka Svatava vylila ze svého koryta

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Od večera 4.1.2013 naše jednotka kontrolovala hladinu řeky Svatavy, v 5:00 dosahla hladina 2 metrů přičemž byl už zatopen městský park. 

Naše jednotka od ranních hodin zjišťovala škody způsobené povodní a poskytovala v poměrné městské části Hory pomoc při záchraně majetku.

Řeka začala kulminovat při dosažené výši hladiny 2,20 m. Při snížení hladiny sme začali odčerpávat vodu zpět do řeky, především kalovým čerpadlem.