O Nás

    Jsme dobrovolná jednotka JPO 3 zřízená Městem Oloví, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. Při vyhlášení poplachu vyjíždí jednotka z místa své dislokace nejpozději do 10 minut. Sbor dobrovolných hasičů je v Oloví už od roku 1877 kdy byl jejich počet 78 členů. Zatímco dříve byli hasiči pouze lidmi kteří bojovali s ohněm, dnes už je práce hasičů mnohem větší, od boje s obtížným hmyzem jako vosy, přes živelní pohromy, požáry až po autonehody. Někdo by mohl říct že jsme takové technické služby v převlečení.

 

    Hasiči patří do integrovaného záchranného systému (IZS) což je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“

 

Základní složky IZS:

  • Hasičský záchranný sbor České republiky,
  • Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
  • Zdravotnická záchranná služba,
  • Policie České republiky.


Ostatní složky IZS:

  • Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
  • Obecní policie
  • Orgány ochrany veřejného zdraví,
  • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
  • Zařízení civilní ochrany,
  • Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.