Dopravní nehoda v železničním tunelu

04.07.2012 00:04

Dne 4.7.2012 v 8:52 byl jednotce vyhlášen poplach na dopravní nehodu v železničním tunelu ta trati Oloví -Kraslice.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Po příjezdu naší JPO na místo události zjištěn železniční vagón stojící v želzničním tunelu. VD + 2 členové naší JPO v dýchací technice provedly průzkum vagónu, kde bylo zjištěno že neunikají žádné provozní náplně a ve vagónu se nacházejí zraněné osoby.

Mezitím se na místo události dostavili další jednotky a bylo předáno velení HZS Kraslice.

    Dva členové naší JPO společně se zdravotníkem začali s předlékařským ošetřením, zbylí členové naší JPO začali vynášet zraněné z tunelu na shromaždiště, kde byly ZZS ošetřeni a následně voděni, nebo nakládáni na železniční drezínu a odvezeni do vlakové stanice Oloví.